14. 5. 2019

Dotace na rychlý internet startují. Pro firmy je připravena miliarda

Výzva je určena podnikatelům, fyzickým i právnickým osobám, kteří mohou žádat o dotaci na zařízení a práce potřebné k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury. Podpora dosahuje výše 75 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Minimální výše podpory je 0,5 milionu korun, maximální pak 200 milionů. Cílem výzvy je pokrýt vysokorychlostním internetem 10 procent území České republiky, které je relativně řídce osídlené a nemá zajištěnu datovou infrastrukturu na úrovni, která je standardní pro zbytek země.

Výzva II dotačního programu Vysokorychlostní internet je pro žadatele, ale i budoucí uživatele, výhodnější než výzva předchozí. Například rozšířením způsobilých výdajů nebo možností podpořit i malé projekty. Pokud podnikatelé potřebují jakékoli informace nebo konzultace k podání žádosti o dotační podporu, mohou nás kontaktovat prostřednictvím Zelené linky nebo našich regionálních kanceláří. Úkolem API je pomoci žadatelům se zpracováním žádosti i s následnou administrací,“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

Agentura má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK domluvit konzultace a poradenství. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes Zelenou linku či na řadě seminářů, které API pravidelně pořádá. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Výzvu vyhlásilo v únoru Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.  

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

« Zpět na přehled novinek