22. 2. 2019

Brexit - co znamená pro firmy z hlediska CLA?

V případě tzv. tvrdého Brexitu je pravděpodobné, že od 30.3.2019 bude při pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi EU prováděno celní řízení. V takovém případě je nutné upozornit, že ještě před samotným plněním konkrétních celních formalit, spojených s dovozem, vývozem či tranzitem zboží, je třeba provést několik kroků. Pokud se navíc dotčený subjekt rozhodne provádět celní formality vlastním jménem na vlastní účet (nezvolí si svého zástupce), je třeba předem získat některá povolení pro jejich uskutečnění. Tyto procedury mohou být časově náročné, a proto by bylo vhodné zahájit příslušné kroky s dostatečným časovým předstihem.

Za účelem informovanosti je na webových stránkách Celní správy ČR www. celnisprava.cz zřízena speciální sekce „BREXIT“, kde jsou základní informace vztahující se k provádění celního řízení.

« Zpět na přehled novinek