Koronavir

Vážení podnikatelé, na této stránce se snažíme stručně zmapovat aktuální opatření, které pomáhají podnikatelům, jejichž činnost je zasažena pandemií koronaviru. V případě námětů na doplnění informací nebo v případě potřeby dalších informací jsme Vám k dispozici na telefonní lince 725 448 800 nebo e-mailu hostalkova@hkprerov.cz 

Ing. Andrea Hošťálková, ředitelka


PROGRAM ANTIVIRUS MPSV – PŘÍSPĚVKY STÁTU NA NÁHRADY MEZD

Od pondělí 6. 4.2020 mohou zaměstnavatelé žádat o náhrady mezd zaměstnanců. Náhrady budou poskytovány zaměstnavatelům, jejichž podnikatelská činnost byla ohrožena v důsledku nákazy COVID-19. Příspěvek bude poskytován na plnou či částečnou úhradu náhrady mezd, a to jak z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény), tak i na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny).

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. 

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,č) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

Režim B – druh překážky:

Antivirus_program_NEW.jpg

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Zaměstnavatel může žádat o příspěvek po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na začátku dubna.

Jak vyplnit žádost?

Žádost o příspěvek mohou zaměstnavatelé vyplnist přímo na webu https://www.mpsv.cz/antivirus  Současně je zde k dispozici i videonávod na vyplnění žádosti.  Žádost se odesílá buď datovou schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Náhrady mezd získají všichni zaměstnavatelé, kteří si o podporu požádají a splní podmínky programu Antivirus.

 https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


PĚTADVACÍTKA PRO OSVČ 

Vláda schválila plošný jednorázový příspěvek 25 000 Kč pro OSVČ. Nárok na příspěvek bude mít OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Poslanecká sněmovna 05.05.2020 rozhodla o pokračování "Pětadvacítky". Pokud novelu podepíše Prezident republiky, bude podpora 500 Kč denně pokračovat i v období od 1. května do 8. června 2020. Žádat bude možné od 7. května.

Bližší informace k programu pětadvacítka naleznete ZDE.


PODPORA PRO s.r.o.

Poslanecká sněmovna schválila přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč. Nyní musí ještě kompenzační bonus projednat Senát a podepsat prezident. Žádosti budou stejně jako u Pětadvacítky pro OSVČ přijímat finanční úřady, snad už v týdnu od 18. května. 

Základní podmínky:

Bližší informace k podpoře pro s.r.o. naleznete ZDE.

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

O příspěvek 500 Kč/den mají možnost žádat OSVČ, které nemohou na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

O příspěvek bude možné žádat až do 30. června 2020. Nyní je možné žádat příspěvek za duben 2020.

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva DUBEN 2020

Stanovené období: od 1. dubna do 30. dubna 2020
Datum vyhlášení: 6. 5. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59

Více informací o programu naleznete na tomto odkazu na stránky MPO.

BEZÚROČNÉ ÚVĚRY V PROGRAMECH COVID

COVID 1  (uzavřen) - bezúročné úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), alokace 5 mld. Kč - příjem žádostí byl 20. 3. 2020 pozastaven

COVID 2  (uzavřen)  - bezúročné úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB

COVID 3 - schválen vládou 18.5.2020  

Program a další podrobnosti na  https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ 

SOUHRN VŠECH OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ PODNIKATELE:

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo přehled opatření podporující firmy - aktualizováno 7. 5.2020:


Další bližší informace:

Okresní hospodářská komora Přerov
Martin Dýčka
tel. 724 362 488
e-mail: dycka@hkprerov.cz