Burza práce a vzdělání

Burza práce a vzdělání v Přerově splnila očekávání, akci navštívilo téměř 1,5 tisíce lidí

11. října 2022 se uskutečnil již šestý ročník Burzy práce a vzdělání, který organizuje Okresní hospodářská komora Přerov, Úřad práce v Přerově a Svaz průmyslu a dopravy. Jedná se o prezentačně propagační akci významných regionálních firem a spolupracujících středních a vysokých škol, jejímž hlavním cílem je podpora technických oborů a technických profesí dlouhodobě nedostatkových na trhu práce.

Návštěvníci měli možnost v jeden den na jednom místě kontaktovat téměř 40 vystavovatelů, kteří zde prezentovali své výrobní programy a poskytované služby. Zastoupen byl zpracovatelský průmysl, stavebnictví, strojírenství, potravinářství, elektro, obalová technika a další. Nedílnou součástí akce jsou také prezentace odborných středních a vysokých škol, se kterými vystavující firmy úzce spolupracují. Každý z vystavovatelů se snažil zaujmout interaktivní formou.

V letošním roce se nám podařilo zajistit také bohatý doprovodný program. Účastníci si mohli prakticky vyzkoušet různé pokusy s Pevností poznání Olomouc, po celý den probíhaly také soutěže o ceny. Za podpory Inovačního centra Olomouckého kraje byla na akci k dispozici mobilní učebna elektrotechniky, robotiky a 3Dtisku v kamionu VISC. V rámci venkovní expozice si mohli účastníci prohlédnout zásahové vozidlo MSEM či policie. K vidění byly také praktické ukázky řemesel - tesař, instalatér, elektrikář, kosmetička či kadeřnice.

Studenti si také mohli vyzkoušet přijímací pohovory nanečisto v cizím jazyce a účastnili se individuálních besed a prezentací s firmami. Zájemcům o práci bylo poskytováno odborné poradenství pracovníků Úřadu práce a nabízena i možnost rekvalifikací.

V průběhu celého dne prošlo Burzou více jak 1,5 tisíce návštěvníků. Největší počet byl zastoupen žáky základních a středních škol. Za tento velký zájem jsme velmi rádi a těší nás. Velkou radost nám udělaly pozitivní ohlasy jak od návštěvníků, tak od vystavovatelů. Děkujeme všem vystavovatelům za jejich aktivní přístup a spolupráci.

Informace k akci jsou také k dispozici na webu burzy https://www.burzapav.cz

Další ročník Burzy práce a vzdělání plánujeme v termínu 3.10.2023. 

Soubory ke stažení:

Foto z akce.JPG (2.68 MB)