04. Srpen 2020

Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021

Cílem semináře je především připravit zaměstnavatele, personalisty, účetní, jednatele, HR manažery a ostatně všechny zaměstnance na plánované změny, jejichž účinnost se předpokládá v následujících měsících.

Kapacita 7/15 Rezervace

 

Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021


Datum konání: 4.8.2020

Čas: 8:00 - 16:30 hod

Rozsah semináře: 8 hod

Místo: Hotel Jana Přerov, Koliby 2

Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov


Lektoři školení:  JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát a JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka, oba advokáti kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 v oblasti pracovního práva a byla zařazena mezi významné advokátní kanceláře v České republice pro rok 2019.


Osnova:


Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupí podle předpokládaného legislativního procesu v účinnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021. Cílem semináře je především připravit zaměstnavatele, personalisty, účetní, jednatele, HR manažery a ostatně všechny zaměstnance na plánované změny, jejichž účinnost se předpokládá v následujících měsících.

Lektoři seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastnící školení přehledně zorientovali v očekávaných novinkách.

Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.


Obsah semináře:

 

·         Velké změny v oblasti dovolené – komplexní průvodce novelou, zdůraznění klíčových změn, přepočet dovolené na hodiny

·         Novinka - Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

·         Změny v pružném (flexibilním) rozvržení pracovní doby

·         Nová úprava náhrady nemajetkové újmy zaměstnanci

·         Novinky v oblasti doručování – jak správně doručit písemnost zaměstnanci?

·         Sdílené pracovní místo jakožto nový institut

·         Potvrzení o zaměstnání aneb zápočtový list – pozor na změny

·         Přechod práv a povinností a související změny a souvislost se skončením pracovního poměru

·         Novelizace odvolání z vedoucího pracovního místa


Školení bude doplněno o praktické příklady z kontrol inspektorátu práce a ze soudních sporů v personální oblasti.

Prostor pro dotazy účastníků během školení.

Lektoři si vyhrazují právo přednášet za účasti jednoho lektora. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu legislativnímu procesu.