14. Květen 2019

Smluvní vztahy

Seminář je zaměřen na smluvní vztahy a zahrnuje například uzavírání a odstoupení od smluv, vztahy spotřebitel vs podnikatel, předsmluvní odpovědnost, uznání dluhu atd. Lektorkou semináře je JUDr. Irena Valíčková, MBA.

Kapacita 0/12 Rezervace


Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis.

Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.


Přednáší JUDr. Irena Valíčková, MBA


Obsahová struktura vzdělávacího kurzu:

 • Uzavírání smluv a odstoupení od smlouvy
 • Spotřebitel x podnikatel
 • Zastoupení a jednání za podnikatele
 • Předsmluvní odpovědnost – pozor na důsledky tohoto nového institutu
 • Vymáhání pohledávek a jejich promlčení, uplatnění v soudním řízení
 • Zajištění závazku (ručení, zástavní právo, směnky…)
 • Promlčení
 • Smluvní pokuty
 • Uznání dluhu
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • Máte pohledávku? Jak ji vymoci?
 • Na co si dát pozor při uzavírání smluv
 • Základní přehled nejčastěji uzavíraných smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájem (včetně prostor sloužících k podnikání)
 • Praktická část