05. Říjen 2022

Řízení změn a situační komunikace pro manažery

Jak se připravit na nečekané a rychlé změny ve firmě? Jaké jsou účinné nástroje pro řízení změn a plánování? Jak zvládat námitky, konflikty a řešit krizové situace ve firmě? Tato témata budou hlavními tématem školení pro pracovníky na úrovni středního managementu.

Obsazeno 0/12 Rezervace

Řízení změn a situační komunikace pro manažery


Školení je určeno pracovníkům na mnoha pracovních pozicích na úrovni středního managementu.

Tématicky bude zaměřeno řízení změn, zvládání námitek, krizových situací a situační komunikaci manažera. 

Nedílnou součástí kurzu budou také praktické nácviky a tréninky.


Termíny konání: 

1. školicí den - 05.10.2022

2. školicí den - 01.11.2022


Rozsah seminářů: 8 hod

Místo konání: školicí místnost OHK Přerov, Gen. Štefánika 8, 750 02  Přerov


Obsahová náplň

Školení je rozděleno do dvou oblastí. Účastníci vzdělávání se seznámí s důležitými faktory pro efektivní vedení zaměstnanců a jak docílit přeměny na dobře fungující tým. Osvojí si účinné nástroje pro řízení změn a plánování a získají praktické znalosti jak zvládat námitky, konflikty a krizové situace. 


 • Tvorba a řízení týmu, situační komunikace manažera
 • Řízení změn - change management1. den - Tvorba a řízení týmu, situační komunikace manažera

Datum konání: 05.10.2022
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektor školení:  Radek Holík, MBA - již 17 let působí jako spolutvůrce, lektor a kouč profesionální a profesní komunikace. Upřednostňuje srozumitelnost výkladu, soulad s praxí, praktický výcvik, motivační a osobní přístup.  


Účastníci kurzu se podrobně seznámí s důležitými faktory pro efektivní vedení zaměstnanců a uskutečnění přeměny skupiny na dobře fungující tým. Obsahuje modelové situace i trénink.


Obsah:

 • Význam týmu
 • Profil manažera
 • Situační komunikace
 • Druhy námitek
 • Argumentace na námitky
 • Týmová pravidla
 • Efektivní vedení
 • Prezentace plánu 
 • Zadávání a přijímání úkolů
 • Umění motivace
 • Sdělování a příjem kritiky
 • Komunikace v krizových situacích
 • Kontrola a hodnocení zaměstnanců

Přínosy:

 • Zvyšuje produktivitu a kvalitu práce
 • Posiluje odpovědnost a loajalitu
 • Zlepšuje vztahy a atmosféru
 • Podporuje osobní růst a kreativitu
 • Řeší složité a krizové situace
 • Dává prostor pro využití schopností
 • Vytváří a udržuje stabilitu
 • Předchází problémům
 • Předává zkušenosti
 • Eliminuje konflikty

2. den - Řízení změn - change management

Datum konání: 01.11.2022
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Lektor školení:  Ing. Leopold Podmolík, MBA - již 29 let působí jako lektor a má mnoho praktických zkušeností v oblasti vzdělávání.  

VUT v Brně FE - technická kybernetika, UP Olomouc - pedagogika

PRINCE 2 Foundation a Practitioner Certificate in Project Management

Auditor ISO


Řízení změn - jak se připravit na nečekané a rychlé změny ve firmě. Manažerské dovednosti důležité pro úspěšné řízení a plánování. Účinné násroje pro řízení změn. Zahrnuje příklady z praxe.


Obsah:

 • Řízení změn
 • Fáze procesu řízení změn
 • Taktické kroky pro řízení změn
 • Hlavní modely řízení změn
 • Nejčastější chyby při řízení změn
 • Techniky při řízení změn


CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené v projektu:          0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 2.500 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    5.000,- Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II .


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu
:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz