12. Červen 2019

MS POWERPOINT CORE

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu ECDL „Prezentace“ zakončený zkouškou ECDL

Kapacita 0/12 Rezervace

Datum konání:  12.6.2019 a 26.6.2019 od 8:00 do 16:30 hod.

Místo konání:    Školicí místnost OHK Přerov

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu ECDL "Prezentace" zakončený zkouškou ECDL, obtížnost střední. Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis. Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.

Kurz zajišťuje Počítačová služba s.r.o., účast je určena  začínajícím uživatelům MS Excel.  


V rámci kurzu se účastníci naučí:

* Použití PP (Uložení, otevření, spuštění, měřítka, metadata, nápověda)

* Příprava prezentace (zobrazení, pravidla pro tvorbu, práce se snímky, rozložení, předlohy snímků)

* Texty v prezentaci (manipulace, formátování, hypertextové odkazy, práce s tabulkami)

* Grafy (vkládat graf, měnit graf)

* Grafické objekty (obrazce, obrázky, smartarty, úprava grafických objektů)

* Výstupy (přechodové efekty, animace, nastavení prezentace, tisky podkladů a snímků)


Účastníci mají možnost na konci kurzu složit zkoušku dle mezinárodního certifikátu ECDL. Zkouška probíhá 45 minut, je zcela anonymní a výsledky jsou uchazečům sděleny cca 14 dní po termínu zkoušky. V případě, že účastník zkoušku úspěšně složí, obdrží index ECDL, do kterého mu bude zkouška zapsána.