11. Červen 2019

MS Excel pro začátečníky (zkouška dle mezinárodního standardu ECDL)

Kurz MS Excel dle sylabů mezinárodního standardu ECDL "Zpracování textu" zakončený zkouškou ECDL - obtížnost začátečníci. Přihlásit se mohou zaměstnanci členských firem OHK Přerov.

Kapacita 0/12 Rezervace


Datum konání:  11.6.2019 a 25.6.2019 od 8:00 do 16:30 hod.

Místo konání:    Školicí místnost OHK Přerov

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu ECDL "Zpracování textu" zakončený zkouškou ECDL, obtížnost začátečníci. Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis. Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.

Kurz zajišťuje Počítačová služba s.r.o., účast je určena  začínajícím uživatelům MS Excel.  

V rámci kurzu se účastníci naučí:

  • Pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů na lokální i webové úložiště.
  • Zadávat data do buněk a používat správné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data.
  • Vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru. Používat správné návyky pro
  • vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích.
  • Využívat dostupné zdroje nápovědy, klávesové zkratky a další nástroje pro zvýšení produktivity.
  • Upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami.

Účastníci mají možnost na konci kurzu složit zkoušku dle mezinárodního certifikátu ECDL. Zkouška probíhá 45 minut, je zcela anonymní a výsledky jsou uchazečům sděleny cca 14 dní po termínu zkoušky. V případě, že účastník zkoušku úspěšně složí, obdrží index ECDL, do kterého mu bude zkouška zapsána.