15. Leden 2019

MS Excel Advance (certifikát ECDL)

Dvoudenní kurz MS Excel pro pokročilé uživatele. Účastníci mají možnost složit zkoušku dle mezinárodního certifikátu ECDL. Kurz je určen zaměstnancům členských firem OHK Přerov.

Kapacita 0/12 Rezervace


Datum konání:  15.1.2019 a 22.1.2019 od 8:00 do 16:30 hod.

Místo konání:    Školicí místnost OHK Přerov


Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit pouze zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis. Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.


Kurz zajišťuje Počítačová služba s.r.o., účast je určena pokročilým uživatelům MS Excel.  


Obsah kurzu:

  • Využívání pokročilých možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy.
  • Používání takových funkcí, které jsou spojeny s logickými, statistickými, finančními a matematickými operacemi.
  • Vytváření grafů a využívaní pokročilých možnosti formátování grafů.
  • Analýza, filtrování a řazení dat v tabulkách a seznamech, vytváření a používání scénářů.
  • Ověřování vstupních dat v tabulkách a sledování závislosti dat.
  • Zvyšování produktivity práce používáním pojmenovaných oblastí buněk, maker a šablon.
  • Práce s kontingenčními tabulkami a datovým modelem.
  • Používání propojování tabulek s daty, vkládání a importování dat.
  • Spolupráce při revizích tabulek a využívání možnosti zabezpečení.

 Účastníci mají možnost na konci kurzu složit zkoušku dle mezinárodního certifikátu ECDL. Zkouška probíhá 60 minut, je zcela anonymní a výsledky jsou uchazečům sděleny cca 14 dní po termínu zkoušky. V případě, že účastník zkoušku úspěšně složí, obdrží certifikát ECDL.