Akce OHK Přerov
12. Říjen 2022

Kurz MANAŽER PROJEKTU

Kurz je určen začínajícím projektovým manažerům a všem zájemcům, kteří mají zájem proniknout do hloubky projektového řízení a získat nejen přehled o této problematice komplexně, ale i doklad o kvalifikaci Osvědčení o profesní zkoušce dle NSK. Všem, kteří se projektů obávají nebo projekty řídí intuitivně a hledají teoretickou, metodickou oporu a praktické zkušenosti.

Obsazeno 3/12 Rezervace

Kurz Manažer projektu - komplexní příprava manažera


Mnoho pracovníků na různých pozicích a v různých profesích nenápadně, ale zcela jistě přechází do role projektových manažerů či jsou nuceni ve své pracovní činnosti aplikovat nástroje a metody projektového řízení. V praxi se stává, že bez cíleného proškolení a získání specifických informací o tom, jak správně projektově myslet a pracovat se jen zvyšuje pravděpodobnost neúspěchů. Požadavky na efektivitu a výsledný úspěch řízení je v současné době trvalých změn jeden ze základních požadavků a principů. 


Neřešení výše uvedených požadavků nás stojí čas, peníze, nervy, stresy a ztrácí se motivace týmu. Tento kurz pomůže všem účastníkům důsledně naplánovat, dobře nastavit a realizovat menší i středně velké projekty. 


Nabízíme Vám kombinovanou formu výuky akreditovaného kurzu Manažer projektu. Kurz je určen začínajícím projektovým manažerům a všem zájemcům, kteří mají zájem proniknout do hloubky projektového řízení a získat nejen přehled o této problematice komplexně, ale i doklad o kvalifikaci Osvědčení o profesní zkoušce dle NSK. Všem, kteří se projektů obávají nebo projekty řídí intuitivně a hledají teoretickou, metodickou oporu a praktické zkušenosti.


Kurz bude probíhat formou on-line výuky – celkem 6 dnů.
Součástí kurzu je i přístup na e-learningový portál, kde najdete kompletní výukové materiály dle standardu NSK.


Termíny konání: 

1. školicí den - 12.10.2022

2. školicí den - 19.10.2022

3. školicí den - 26.10.2022

4. školicí den - 02.11.2022

5. školicí den - 09.11.2022

6. školicí den - 16.11.2022

Zkouška: 23.11.2022 

Rozsah seminářů: 8 hod/1 den (s pravidelnými přestávkami a delší přestávkou na oběd)

Místo konání: online v prostředí ZOOM


Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektor školení:  Ing. Leopold Podmolík, MBA - již 29 let působí jako lektor a má mnoho praktických zkušeností v oblasti vzdělávání.  

VUT v Brně FE - technická kybernetika, UP Olomouc - pedagogika

PRINCE 2 Foundation a Practitioner Certificate in Project Management

Auditor ISO


Obsahová náplň

Jedná se o intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřen na obsahový standard profesní zkoušky, která je jeho součástí. Obsah kurzu odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:


Řízení rozsahu projektu

Řízení časového rámce projektu

Finanční řízení projektu

Řízení jakosti projektu

Řízení rizik projektu

Řízení změn projektu


Detailní rozpis výukových témat je uveden v standardu Národní soustavy kvalifikací (NSK).


Vstupní požadavky

Kurz je určen všem manažerům a pracovníkům, kteří příležitostně vedou projekty, nebo i členům projektových týmů, kteří se podílí na realizaci projektů či zakázek. Také je vhodný pro nově jmenované manažery projektů bez předchozích zkušeností, kteří mají zájem se seznámit se základy projektového řízení a obecně všem, kteří mají zájem vstoupit do světa řízení projektů či zakázek efektivně a úspěšně. Součástí kurzu je i profesní zkouška dle Národní soustavy kvalifikací – Manažer projektu (kód: 63-007-R).


Způsob ukončení

Profesní zkouška Manažer projektu (kód 63-007-R) dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).


Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu


CENA pro ČLENY OHK zapojené v projektu:  0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu) + zkouška (4.880 Kč)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 10.000 Kč + zkouška (4.880 Kč)
CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    15.000,- Kč + zkouška (4.880 Kč)


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II .

Profesní zkouška není součastí projektu. Účastník si hradí profesní zkoušku samostatně (cena 4880,-Kč bez DPH). 


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488

email: hkprerov@hkprerov.cz