21. Září 2022

Kurz Manažer nákupu a prodeje

Zabýváte se nákupem/prodejem a nákupní/prodejní činností? Chcete umět komunikovat jako profesionální nákupčí či obchodník? Využijte 4denní kurz zaměřený na komplexní přípravu pro manažera nákupu a prodeje.

Obsazeno 3/12 Rezervace

Komplexní příprava pro manažera nákupu a prodeje


Tento kurz pomůže všem účastníkům zlepšit profesionální komunikaci a prezentaci, posílit manažerské dovednosti pro úspěšné vedení týmu a získat kontrolu na vlastním časem. 


Proč kurz absolvovat?

Komunikace je základ pro získání, a především udržení dodavatelsko-odběratelské struktury. Kurz nabízí komplexní přípravu pro manažery nákupu a prodeje. 


Cílem kurzu je nejen zlepšení profesionální komunikace, ale také posílení dovedností v oblasti osobního vystupování a vedení týmu. Vedení kurzu systémem postupného "nabalování" výrazně eliminuje trému a stres účastníků. 

Kurz bude probíhat prezenční formou - celkem 4 dny


Kurz je určen pracovníkům na mnoha pracovních pozicích, kteří se zabývají nákupem, prodejem, nákupní činností či obchodníky. V rámci kurzu si osvojíte umění komunikovat na profesionální úrovni. Nedílnou součástí kurzu budou také praktické nácviky a videotréninky.


Termíny konání: 

1. školicí den - 21.09.2022

2. školicí den - 19.10.2022

3. školicí den - 23.11.2022

4. školicí den - 14.12.2022


Rozsah seminářů: 8 hod

Místo konání: školicí místnost OHK Přerov, Gen. Štefánika 8, 750 02  Přerov


Lektor školení:  Radek Holík, MBA - již 17 let působí jako spolutvůrce, lektor a kouč profesionální a profesní komunikace. Upřednostňuje srozumitelnost výkladu, soulad s praxí, praktický výcvik, motivační a osobní přístup.  


Obsahová náplň

Kurz osobnostního rozvoje pro manažery nákupu a prodeje je rozdělen do čtyř oblastí. Účastníci kurzu výrazně posílí znalosti a dovednosti v oblasti profesionální komunikace, osobního vystupování a vedení týmu. Získají znalosti a dovednosti, jak zvýšit osobní produktivitu a získat kontrolu nad vlastním časem.

 • Profesionální komunikace
 • Budování, vedení a rozvoj týmu
 • Osobní vystupování a veřejná prezentace
 • Organizace času + Paretovo pravidlo v praxi manažera1. den - Profesionální komunikace

Datum konání: 21.09.2022
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektor školení:  Radek Holík, MBA - již 17 let působí jako spolutvůrce, lektor a kouč profesionální a profesní komunikace. Upřednostňuje srozumitelnost výkladu, soulad s praxí, praktický výcvik, motivační a osobní přístup.  


A) Zaměření:

Seznamuje účastníky s uměním profesionální komunikace.  Soustředí se na znalost a rozvoj komunikačních dovedností v mnoha směrech. Názorně prezentuje rozdíly mezi běžnou a profesionální komunikací.  Obsahuje modelové situace, praktická cvičení i zpětnou vazbu.


B) Obsah:

 • Představení profesionální komunikace 
 • Komunikační faktory
 • Komunikační prostředky
 • Komunikační toky
 • Komunikační fakta
 • Specifika profesionální komunikace
 • Komunikační proces
 • Vyjadřovací styly
 • Komunikační kompetence
 • Zásady sdělování
 • Zásady přijímání
 • Akce – reakce
 • Komunikační nástroje
 • Otázky
 • Silná a slabá slova
 • Účinné formulace
 • Komunikační techniky
 • Umění informovat
 • Umění přesvědčit
 • Zvládání námitek a argumentace
 • Zásady jednání a vyjednávání
 • Praktický trénink

C) Přínosy:

 • Zvyšuje osobní komunikační úroveň
 • Stanovuje komunikační pravidla 
 • Podporuje předávání informací a dorozumění
 • Vytváří podmínky pro kvalitní spolupráci
 • Eliminuje vnitrofiremní napětí, předchází konfliktům 
 • Zlepšuje pracovní atmosféru a produktivitu práce
 • Stabilizuje společnost
 • Podporuje firemní cíle a priority
 • Učí zvládat složité situace
 • Napomáhá k prosazování změn
 • Pomáhá odolávat negativním praktikám
 • Zvyšuje image jednotlivce i společnosti

2. den - Budování, vedení a rozvoj týmu

Datum konání: 19.10.2022
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Lektor školení:  Radek Holík, MBA


A) Zaměření:

Příprava na přeměnu skupiny v dobře fungující tým. Manažerské dovednosti důležité pro úspěšné vedení i rozvoj týmu. Zahrnuje příklady z praxe i osobní trénink.


B) Obsah:

 • Základy týmové práce
 • Přínosy týmové práce
 • Personální obsazení
 • Pozitivní duplikace
 • Způsoby vedení
 • Týmové role
 • Osobní role v týmu
 • Stanovení cílů
 • Týmová komunikace
 • Způsoby jednání
 • Asertivní komunikace
 • Zadávání úkolů
 • Delegování
 • Příprava a vedení porady
 • Pochvala a kritika
 • Stanovení pravidel
 • Umění motivace
 • Zvládání konfliktních situací
 • Zásady týmové spolupráce
 • Získávání důvěry
 • Kontrola
 • Hodnocení

C) Přínosy:

 • Zvyšuje produktivitu a kvalitu práce
 • Posiluje odpovědnost a loajalitu
 • Zlepšuje vztahy a atmosféru
 • Podporuje osobní růst a kreativitu
 • Řeší složité a krizové situace
 • Dává prostor pro využití schopností
 • Vytváří a udržuje stabilitu 
 • Předchází problémům
 • Předává zkušenosti
 • Snižuje riziko konfliktů3. den - Osobní vystupování a veřejná prezentace

Datum konání: 23.11.2022
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Lektor školení:  Radek Holík, MBA


A) Zaměření:

Výrazně posiluje znalosti a dovednosti v oblasti osobního vystupování a veřejné prezentace. Zahrnuje velký podíl praktického nácviku vč. videonahrávek.


B) Obsah:

 • Prezentační kompetence 
 • Komplexní příprava na prezentaci 
 • Druhy a způsoby prezentace 
 • Příprava a tvorba prezentace 
 • Komunikační techniky
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Náročné situace a jejich zvládání
 • Podpůrné prezentační prostředky 
 • Nácvik prezentace 

C) Přínosy:

 • Významně zlepšuje prezentační dovednost
 • Okamžité využití v praxi
 • Podporuje osobní růst i autoritu
 • Zvyšuje pozornost, respekt i uznání
 • Znásobuje komunikační účinnost 
 • Kontroluje úroveň přenosu informací
 • Výrazně ovlivňuje a formuje okolí
 • Učí předkládat, informovat i přesvědčovat
 • Připravuje na zvládání náročných situací

4. den - Organizace času + Paretovo pravidlo v praxi manažera

Datum konání: 14.12.2022
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Lektor školení:  Radek Holík, MBA


A) Zaměření:

Získání znalosti a dovednosti v oblasti nakládání s časem, zvýšení pracovní i osobní produktivity, získání kontroly nad vlastním časem.


B) Obsah:

 • Time management - 4. generace 
 • Analýza stávajícího stavu
 • Stanovení priorit
 • Efektivní práce s časem
 • Hledání prostoru pro úsporu času
 • Motivace a její přínosy
 • Plánování, tvorba, formulování a prezentace cílů
 • Analýza vlastního hospodaření s časem
 • Identifikace a odstranění časových ztrát
 • Paretovo pravidlo v praxi 20/80
 • Prevence syndromu vyhoření 
 • Metody pro získání kontroly nad vlastním časem
 • Osobní časová revoluce a její provedení v praxi
 • Návyky vedoucí k úspěchu

C) Přínosy:

 • Dodává pocit kontroly nad vlastním časem
 • Odstraňuje stres a napětí 
 • Buduje autoritu, respekt a uznání
 • Zvyšuje produktivitu a kvalitu práce
 • Zlepšuje pracovní i osobní vztahy
 • Posiluje kvalitu profesního i osobního života
 • Předchází krizovým situacím
 • Ujasňuje priority
 • Pomáhá k dosažení přání a náročných cílů


CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené v projektu:          0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 5.000 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    10.000,- Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II .


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu
:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz