06. Květen 2019

Insolvenční řízení

Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona, zejména novelami účinnými od 1. 7. 2017 a 1. 6. 2019.

Kapacita 0/12 Rezervace


Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis.

Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.


Přednáší Mgr. Pavel GOTTWALD, MBA 


Obsah semináře:

 • Definice úpadku.
 • Insolvenční rejstřík.
 • Subjekty insolvenčního řízení.
 • Insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy.
 • Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
 • Zahájení insolvenčního řízení – účinky, dopad na věřitele.
 • Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
 • Přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky.
 • Přezkum pohledávek. Incidenční spory.
 • Majetková podstata.
 • Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.
 • Diskuse, dotazy.

Seminář je určen pro začátečníky.