14. Únor 2019

Hmotný a nehmotný majetek

Seminář je zaměřen na témata jako je: vymezení majetku, způsob pořízení majetku, hmotný a nehmotný majetek, daňové odpisy, účetní odpisy, oceňování majetku atd. Přednášející je Ing. Zdenka Volkánová.

Kapacita 0/12 Rezervace


Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis. Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.

Přednáší Ing. Zdenka Volkánová


Obsah kurzu:


  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, nehmotné výsledky výzkumu, licence, předměty průmyslového vlastnictví, know-how atd.),
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (protokoly o zařazení do užívání, karta majetku),
  • náklady související s pořízením,
  • účetní pohled na dlouhodobý majetek (specifika nemovitých věcí),
  • účetní odpisy,
  • odpisy daňové (přerušení, neuplatnění, snížení odpisu),
  • vyřazení majetku (protokol o vyřazení),
  • opravy a údržba a rezerva na opravy,
  • drobný majetek a jeho technické zhodnocení.