17. Květen 2023

FIREMNÍ KULTURA ve 21. století - Přeměna skupiny na úspěšný tým!

Kurz otevírá náročnou cestu k budování firemních kultur. Prezentuje možnosti a základy tvorby, inspiruje k vhodným variantám, odhaluje přínosy. Upozorňuje na chyby a zabývá se způsoby jejich odstranění. Pomáhá s dosahováním pevné firemní identity i s procesem ztotožnění u zaměstnanců. Stanovuje pravidla i jejich zavedení do praxe.

Obsazeno 3/12 Rezervace

Datum konání: 17.05.2023

Čas: 8:00 - 16:00 hod

Rozsah semináře: 8 hod


Místo: školící místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

Zaměření: Firemní kultura ve 21. století


Typ: jednodenní seminář

Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektor školení:  Radek Holík, MBA


Seznámení manažera: 

 • s uměním a zásadami přeměny „skupiny“ ve skvěle fungující tým,
 • se správným používáním metod a způsobů řízení zaměstnanců,
 • s využitím „důvěry“ a dalších manažerských technik jako účinného pracovního nástroje v návaznosti na charakter zaměstnanců i zákazníků.


Program semináře:  

 • Důvody formulování Firemní Kultury.
 • Způsob prezentace a zavedení FK do praxe.
 • Styly vedení a jejich správné používání v praxi.
 • Zásady tvorby a řízení týmu.
 • Vize, cíle, strategie, plánování.
 • Vlivy “pevné“ FK na zaměstnance.
 • Umění motivace a její vliv na FK.
 • Analýza a důvody změnit FK.
 • Sdílené hodnoty jako základní kameny FK.
 • FK a její vliv na úspěch společnosti.
 • Pracovní role, náplň, povinnosti a kompetence.
 • Sebeuvědomění a týmové vztahy.
 • Firemní struktura a kvalitní komunikace jako pevný „kmen“ FK.


CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené v projektu:          0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 1.500 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    3.000,- Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II .


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz