08. Leden 2019

Daň z příjmu právnických osob

Seminář je zaměřen na problematiku daní z příjmu právnických osob. Přednášející semináře je Ing. Zdeňka Volkánová, odborná lektorka v oblasti daní. Kurz je určen zaměstnancům členských firem OHK Přerov.

Kapacita 0/12 Rezervace


Datum konání:   8.1.2019 od 8:00 hod.

Místo  konání:    Školicí místnost OHK Přerov


Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit pouze zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis. Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.


Obsah kurzu:

  • Poplatníci daně, základní principy zdaňování, finanční majetek, dlouhodobý majetek, přiznání k dani z příjmu. 
  • Základní principy stanovení základu daně, osvobozené příjmy, bezúplatné příjmy  a obecné vymezení daňových a nedaňových výdajů
  • Hmotný a nehmotný majetek,  technické zhodnocení tohoto majetku a možnost tvorby rezervy na opravy hmotného majetku podle zákona o rezervách 
  • Finanční leasing hmotného majetku
  • Pohledávky a závazky v daních z příjmů  a možnost tvorby opravných položek k pohledávkám v souladu se zákonem rezervách
  • Finanční majetek (cenné papíry) a daňové dopady z transakcí s tímto majetkem   
  • Úvěrové finanční nástroje (úvěry, zápůjčky, dluhopisy)  a daňové řešení finančních nákladů spojených s těmito nástroji
  • Další vybrané problém při uplatňování daňových resp. nedaňových výdajů
  • Odčitatelné položky a slevy na dani