09. Leden 2019

Daň z příjmu fyzických osob

Seminář je zaměřen na problematiku daní z příjmu fyzických osob. Přednášející semináře je Ing. Zdeňka Volkánová, odborná lektorka v oblasti daní. Kurz je určen zaměstnancům členských firem OHK Přerov.

Kapacita 0/12 Rezervace


Datum konání:   9.1.2019 od 8:00 hod.

Místo  konání:    Školicí místnost OHK Přerov


Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov. Projektu se mohou účastnit pouze zaměstnanci členských firem OHK Přerov, účast je bezplatná, vzdělávací aktivity v projektu jsou firmám dotovány v režimu de minimis. Pro zapojení do projektu nás, prosím, kontaktujte: Iveta Klimešová, tel. 581 210 205, email: klimesova@hkprerov.cz.


Obsah kurzu:

  • majetkový prospěch,
  • bezúplatné příjmy – příjmy získané darem a děděním a další bezúplatné příjmy, podmínky pro jejich osvobození, 
  • osvobození příjmů od daně u úplatných příjmů (z prodeje nemovitého a movitého majetku, práva stavby, příjmy z pojištění, z převodu podílů a cenných papírů a další úplatné a bezúplatné příjmy), podmínky pro osvobození, uplatňování výdajů u neosvobozených příjmů, prokazování osvobození,
  • dílčí základy daně a jejich změny (u závislé činnosti, z podnikání, nájmu a u ostatních příjmů),
  • příjmy související s minulým, současným a budoucím pracovním poměrem a jejich zdaňování,
  • paušální výdaje, omezení paušálních výdajů, přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální, 
  • postup při ukončení a přerušení činnosti, 
  • nezdanitelné části základu daně, 
  • slevy na dani a jejich změny.