Akce OHK Přerov
30. Leden 2023

Asertivní jednání

Kurz seznamuje účastníky s pravidly a uměním asertivní komunikace. Názorně prezentuje časté komunikační chyby a napomáhá jejich odstranění. Obsahuje modelové situace, praktický nácvik i zpětnou vazbu.

Obsazeno 7/12 Rezervace

Datum konání: 30.01.2023

Čas: 8:00 - 16:00 hod

Rozsah semináře: 8 hod


Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

Zaměření: Asertivní jednání


Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektoři školení: Ing. Lenka Podmolíková, MBA


Obsah semináře: 

 • asertivita a další způsoby komunikace
 • seznámení s asertivní komunikací 
 • komunikační prostředky a jejich využití
 • důležitá komunikační fakta
 • vlivy a faktory působící na komunikaci 
 • umění sdělovat
 • umění naslouchat
 • asertivní „NE“
 • vyjadřovací styly
 • umění přesvědčit
 • oznamování změn
 • zvládání námitek a konfliktních situací
 • používání vhodných slov a výrazů 
 • definice a postupy zvládání složitých situací 
 • správná argumentace 
 • komunikační techniky a jejich používání 
 • vedení diskuse 
 • motivace a sebemotivace 
 • asertivní kritika 

 

Přínosy:

 • definuje a odstraňuje komunikační nedostatky
 • odstraňuje hlavní příčiny nedorozumění
 • předchází konfliktům a učí se v nich zdatně pohybovat
 • zlepšuje řízení lidí, pracovní atmosféru i produktivitu práce
 • zvyšuje komunikační úroveň pracovních týmů
 • učí zvládat složité situace


CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené v projektu:          0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 1.500 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    3.000,- Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II .

Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488

email: dycka@hkprerov.cz