Akce OHK Přerov
01. Únor 2023

Akademie pro mistry

4denní kurz zaměřený na komplexní přípravu pro mistry a vedoucí pracovníky. Cílem kurzu je posílit znalosti a dovednosti v oblasti budování a vedení týmu, komunikace, efektivní řízení porad a timemanagementu.

Obsazeno 0/12 Rezervace

Akademie pro mistry


Proč kurz absolvovat?

Cílem kurzu je nejen posílení manažerských dovedností mistrů a vedoucích pracovníků pro tvorbu a vedení týmu, ale také efektivní řízení a vedení porad a zlepšení profesionální komunikace.  Dalším důležitým tématem bude také timemanagement - jak efektivně řídit čas a jaké nástroje využívat pro plánovaní času. 

Kurz bude probíhat prezenční formou - celkem 4 dny


Kurz je určen všem pracovníkům na pozici mistra a vedoucím pracovníkům. Nedílnou součástí kurzu budou také praktické nácviky a tréninky.


Termíny konání: 

1. školicí den - 01.02.2023

2. školicí den - 08.03.2023

3. školicí den - 03.04.2023

4. školicí den - 15.05.2023


Rozsah seminářů: 8 hod

Místo konání: školicí místnost Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc


Lektor školení:  Ing. Lenka Podmolíková, MBA - již více než 20 let působí jako lektorka a má mnoho praktických zkušeností v oblasti vzdělávání. VUT v Brně FE - technická kybernetika, UP Olomouc - Pedagogika.   


Obsahová náplň

Akademie pro mistry je rozdělena do čtyř oblastí. Účastníci kurzu výrazně posílí znalosti a dovednosti v oblasti budování a vedení týmu a profesionální komunikace. Získají znalosti a dovednosti pro přípravu a efektivní vedení porad. Osvojí si nástroje pro plánování a řízení času.


 • Budování a vedení týmu
 • Příprava a vedení porady 
 • Profesionální komunikace mistra
 • Timemanagement + Paretovo pravidlo v praxi mistra1. den - Budování a vedení týmu

Datum konání: 01.02.2023
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: Olomouc


Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektor školení:  Ing. Lenka Podmolíková, MBA  


Manažerské dovednosti důležité pro úspěšné vedení i rozvoj týmu, budování osobní autority a respektu. Zahrnuje příklady z praxe i osobní trénink.


Obsah:

 • Mistr jako manažer - jakou roli plní mistr v hierarchii firmy, odpovědnost, kompetence a bezpečí v práci manažera 
 • Za co mistr odpovídá – práva a povinnosti vedoucích pracovníků (mistrů)
 • Co všechno může mistr po svých podřízených chtít – základní práva a povinnosti zaměstnanců
 • Manažerské archetypy – císař, pracant, hecíř, matka a kat – jak se projevují jednotlivé archetypy v roli vedoucího pracovníka, jak s nimi pracovat, jak je
 • využívat v pracovním životě mistra
 • Dvojí role mistra - kdy je vedoucí a kdy je zaměstnanec, loajalita k profesi vedoucího, do jakých sporných a konfliktních situací se mistr může dostat
 • Jaká je pozice mistra ve firmě - odpovědnost za výsledky a cíle, odpovědnost za vedení týmu, odpovědnost za vedení jednotlivců, bezpečnost, dodržování standardů, za co mistr neodpovídá.2. den - Příprava a vedení porady

Datum konání: 08.03.2023
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: Olomouc


Lektor školení:   Ing. Lenka Podmolíková, MBA  


Příprava a vedení porady. Kontrola a zadávání úkolů, delegování, řízení diskuse vč. praktického nácviku.


Obsah:

 • Proč je zbytečné kritizovat - proč je zpětná vazba důležitá
 • Co je to zpětná vazba a jak s ní pracovat, technika 3x3, formulace jasných požadavků 
 • Proč nekritizovat a proč je kritika zbytečná, definování postihu, evidence mistra ve vztahu k zaměstnancům
 • Porady a jak na ně - nástroje mistra z hlediska řízení lidí, porady a jejich systém, jak vést porady, jakých chyb se vyvarovat
 • Osobní produktivita a evidence - osobní systém poznámek, osobní produktivita, kontrolní seznam mistra
 • Hodnocení a motivace - systém průběžné zpětné vazby, hodnocení motivace a motivování, chyby a čeho se vyvarovat
 • Plánování – plánování, jak rozvíjet pracoviště a hledat prostor pro zlepšení, využití technik
 • Delegování - co je to delegování a jak jej využít, jak využít potenciál pracovníků a systematicky s ním pracovat, jak se nenechávat zaměstnávat a úkolovat zaměstnanci
 • Jak zajistit odbornost v týmu - rozvoj pracovníků a delegování, odborný, profesní a osobnostní rozvoj, kvalifikační matice, personální náhrady.


3. den - Profesionální komunikace mistra

Datum konání: 03.04.2023
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: Olomouc 

Lektor školení:  Ing. Lenka Podmolíková, MBA  


Seznamuje účastníky s uměním profesionální komunikace.  Soustředí se na znalost a rozvoj komunikačních dovedností v mnoha směrech. Názorně prezentuje rozdíly mezi běžnou a profesionální komunikací.  Obsahuje modelové situace, praktická cvičení i zpětnou vazbu.


Obsah:

 • Rozdíly mezi běžnou a pracovní komunikací ve firmě
 • Rozdílný komunikační styl – s kým se mi komunikuje dobře a s kým ne
 • Jak komunikovat efektivně a účinně, jak využít asertivitu pro zvýšení efektivity komunikace
 • Jak předcházet konfliktům a jak řešit konflikty
 • Jak řešit neuspokojivé pracovní výsledky
 • Porušování firemních pravidel a standardů – jakým způsobem to můžeme řešit4. den - Organizace času + Paretovo pravidlo v praxi manažera

Datum konání: 15.05.2023
Čas: 8:00 - 16:00 hod


Rozsah semináře: 8 hod

Místo: Olomouc


Lektor školení:  Ing. Lenka Podmolíková, MBA


Získání znalosti a dovednosti v oblasti nakládání s časem, zvýšení pracovní i osobní produktivity, získání kontroly nad vlastním časem.Obsah:

 • Plánování a organizace času
 • Identifikace časových ztrát
 • Emoční a organizační nedostatky
 • Stanovení a prosazování priorit 
 • Použijte Paretovo pravidlo 80 – 20
 • Rozdělte velký úkol na menší části
 • Aplikujte pravidlo 3
 • Vypěstujte si smysl pro naléhavost
 • Řešte úkoly po jednom.CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené v projektu:          0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 5.000 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    10.000,- Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II .


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu
:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz