Přihlásit  |  Registrace

CZ  EN

BusinessPoint

Okresní hodpodářská komora Přerov spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou na realizaci projektu BusinessPoint.

Hlavním záměrem projektu, který je spolufinancován Olomouckým krajem, je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost, kterou hospodářské komory působící v kraji poskytují všem zájemcům v oblasti podnikání. V tomto ohledu projekt volně navazuje na projekt Informační místa pro podnikatele.

V rámci projektu BusinessPoint byla vytvořena informační, konzultační a poradenská síť prostřednictvím hospodářských komor v Olomouckém kraji – KHK Olomouckého kraje, OHK Jeseník, OHK Olomouc, OHK Prostějov, OHK Přerov a OHK Šumperk.

Při sídlech jednotlivých komor fungují kontaktní místa projektu, kde zájemci mohou bezplatně získat informace potřebné pro své podnikání – informace jsou poskytovány v případě jednodušších dotazů přímo, v případě složitějších dotazů bude odpověď zpracována odborníky v dané oblasti a zaslána písemně. Přitom bude využito letité zkušenosti hospodářských komor v této oblasti, podpořené i databází znalostí celé sítě Hospodářské komory ČR a jejích oborových informačních míst. Pro zájemce to znamená možnost rychle získat i relativně sofistikované informace pro své podnikání.
O informace může žádat v zásadě kdokoli, cílovou skupinou jsou však prioritně malí a střední podnikatelé a zájemci o podnikání se sídlem na území Olomouckého kraje.

Kromě obecné informační podpory zejména malého a středního podnikání je projekt zaměřen i na podporu exportních aktivit v kraji a na podporu inovací výrobků a služeb. Součástí projektu, jehož jednotlivé aktivity se rozběhly již v první polovině roku, jsou dále semináře a vzdělávací akce, tematicky vztažené k cíli projektu. Tím je podpořit podnikání, export a inovace v Olomouckém kraji nabídkou potřebných informací a vzdělání. 

 

 

logo_Ok             

Projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

Kontakt

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

tel.: +420 581 299 728
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Odkazy

COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem
COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem


PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ
PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ


Jazyková škola Eltea Life
Jazyková škola Eltea Life


PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY
PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY


Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov


Projekt BusinessPOINT
Projekt BusinessPOINT


Střední průmyslová škola Přerov
Střední průmyslová škola Přerov