Přihlásit  |  Registrace

CZ  EN

Vzdělávací program a jiné výhody v rámci projektu Dítě a práce


Vzdělávací program a jiné výhody v rámci projektu Dítě a práce11.01.2017

 

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Obsahující následující oblasti výuky:

1. Úvod do motivačního programu v rozmezí 5h, který obsahuje: aktivizační techniky, typologii osobnosti, sebereflexi, pozitivní myšlení, transakční analýzu, motivaci jak pochopit a být pochopen. 
 
2. Úvod do pracovně právní problematiky v rozmezí 5h, který obsahuje: orientaci v kariéře, pozitivní myšlení, sebepoznání, transakční analýzu, práva a povinnosti osob odcházejících na MD/RD, trh práce a rovné příležitosti mužů a žen.
 
3. Slaďování rodinného a pracovního života, osobní time management s dítětem v rozmezí 10h, který obsahuje: rodinný a pracovní život z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance, péče o sebe jako důležitá složka sebereflexe a zdravého sebevědomí, hranice a pravidla poskytující řád a orientaci, vektorová psychologie v praxi.
 
4. Skupinová pracovní diagnostika v rozmezí 5h: identifikace pracovních schopností, skupinová práce.
 
5. Počítačová gramotnost v rozmezí 15h: prostředí MS OFFICE, elektronická komunikace (e-mail), vyhledávání informací (internetové prostředí).
 
6. Orientace na trhu práce, příprava na vstup/návrat do zaměstnání v rozmezí 10h: zkušenosti z dobré praxe, evidence a podpora v nezaměstnanosti, portál MPSV a další pracovní portály, nácvik modelových situací - příprava na pracovní pohovor, tvorba životopisu a motivačního dopisu, tvorba propagační videonahrávky účastníka projektu (video-životopis), pojem osobnost, rysy a vlastnosti, inteligence a temperament, typologie osobnosti.
 
7. Druhy a typy alternativních pracovních úvazků, APZ, možnosti dalšího vzdělávání v rozmezí 5h: zákoník práce- práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavtele z pohledu pracovního práva a pracovních norem, druhy a typy alternativních pracovních úvazků, flexibilní pracovní úvazky - částečné úvazky, práce z domova aj., rozbor rizikových inzerátů, APZ - aktivní politika zaměstnanosti, možnosti a podmínky rekvalifikace.
 
8. Finanční gramotnost v rozmezí 5h: orientace v problematice peněz v osobním/rodinném životě, seznámení se s efektivními technikami finančního zabezpečení, orientace v typech bankovních účtů, platební karty - možnosti a podmínky, pojmy: Faktoring, Forfaiting, Leasing - pochopení rozdílů RPSN/úrok, vysvětlení insolvenčního zákona a použití v praxi.
 
9. Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací v rozmezí 5h: zvládnutí zásad efektivní komunikace, verbální a neverbální komunikace, komunikační styly a typy, vyjednávací techniky, poznat příčiny, způsoby a řešení konfliktů, asertivní jednání.
 
10. Individuální poradenství v rozmezí 5h: individuální motivační poradenství, vyhodnocení stavu znalostí, dovedností s předpokladů pro výkon jednotlivých pracovních profesí dle pracovní diagnostiky, individuální rozbor videonahrávky (video-životopis).
 
Vzdělávací program je tedy složen z 65h výuky a 5h poradenství. Každý účastník může využít přímé podpory na hlídání svých ratolestí a rovněž na náklady spojené s dopravou.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Rekvalifikační kurzy budou realizovány dle potřeby Vaší a případně dle potřeb budoucího zaměstnavatele. V projektu je možné absolvovat takřka jakoukoli rekvalifikaci, např.:
 
• Pracovník v sociálních službách (115 v.h teorie + 40 v.h praktická výuka + 3 v.h zkouška)
• Účetní a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - (200 v.h + 8 v.h zkouška)
• Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) - (150 v.h + 2 v.h zkouška)
• Projektové řízení (151 v.h + 3 v.h zkouška)
• Pečovatelka o dítě (120 v.h teorie + 40 v.h praktická výuka + 2,5 v.h zkouška)
• A další...

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Připravili jsme pro Vás také možnost zprostředkování zaměstnání, pomůžeme Vám při vyhledání nového zaměstnání, tvorbě životopisu a přípravě na pracovní pohovory.

Všechny aktivity jsou bezplatné, jsou plně hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: email: orsagova@hkprerov.cz, tel. 581 299 737

zpět
Kontakt

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

tel.: +420 581 299 728
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Odkazy

COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem
COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem


PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ
PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ


ČESKÝ VÝROBEK SOUTĚŽ
ČESKÝ VÝROBEK SOUTĚŽ


PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY
PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY


Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov


Projekt BusinessPOINT
Projekt BusinessPOINT


Evropský sociální fond v ČR
Evropský sociální fond v ČR


Střední průmyslová škola Přerov
Střední průmyslová škola Přerov