Přihlásit  |  Registrace

CZ  EN

Výzva 79 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu


Výzva 79 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu16.11.2017

Platnost od: 30. 10. 2017 08:00

Platnost do: 29. 3. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2017 08:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Investiční priorita:

  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Prioritní osa:

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptability a rovných příležitostí

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra: ZDE
Konzultace budou probíhat pouze prostřednictvím tohoto diskusního klubu.

Soubory ke stažení: 

Text výzvy č. 079

Příloha č. 1 Formulář pro age management audit

Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+ nepřímé náklady nebo paušál 40%

Čestné prohlášení  identifikace skutečných majitelů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti


zpět
Kontakt

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

tel.: +420 581 299 728
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Odkazy

COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem
COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem


PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ
PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ


PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY
PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY


Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov


Projekt BusinessPOINT
Projekt BusinessPOINT


Evropský sociální fond v ČR
Evropský sociální fond v ČR


Střední průmyslová škola Přerov
Střední průmyslová škola Přerov