Přihlásit  |  Registrace

CZ  EN

Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov“


Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov“15.02.2017

 

V rámci schváleného projektu můžete získat dotaci na školení Vašich pracovníků.  

Projekt bude realizován od dubna r.2017 do března r. 2020 a zahrnuje téměř všechny oblasti vzdělávání:

 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Jazykové vzdělávání
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Obecné IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Zaměstnance je tak možné zapojit např. do svářečských kurzů, jazykových kurzů, počítačových či ekonomických školení atd. V příloze zasíláme pro inspiraci soubor s názvem „Přehled témat“. Výčet témat není taxativní, lze realizovat i další témata.

Přehled témat, která můžete v rámci projektu realizovat, je ke stažení ZDE.

Termín pro zapojení do projektu je 14.3.2017.

Kontaktní osoba projektu:

Martin Dýčka
tel.: 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz

Pokud se rozhodnete dotace využít, vyplňte, prosím, tabulku "Seznam kurzů a počty osob" a zašlete ji na email dycka@hkprerov.cz.

Podrobné informace k průběhu projektu:

 • termín začátku realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu je vzhledem k nutnosti provést výběrové řízení na dodavatele plánován na září r.2017

 • vyplněná tabulka s požadavky na vzdělávání Vašich zaměstnanců, kterou nám zasíláte při přihlášení do projektu, není závazná. Po výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých vzdělávacích aktivit (cca červenec 2017) se dohodneme na konkrétních termínech a počtech osob vzdělávání a po odsouhlasení oběma stranami bude podepsána smlouva o účasti v projektu, která bude závazná

 • vzdělávání lze naplánovat až do konce roku 2019, v průběhu projektu bude možné i provést změny požadovaných vzdělávacích aktivit

 • dotace je poskytována v režimu de minimis (případně blokové výjimky)

 • dotaci je možné poskytnout podnikům bez ohledu na obor jejich činnosti a velikost podniku

 • firma, jejíž zaměstnanci se do projektu zapojí, musí být členem OHK Přerov

 • administrativu projektu zajišťuje OHK Přerov, firmy pouze vysílají své zaměstnance na školení

 • v rámci projektu budou hrazeny pouze náklady na vzdělávání. Mzdové příspěvky zaměstnanců projekt nehradí

 • kapacita projektu je omezená, přednost budou mít dříve přihlášení zájemci.

 • termín ukončení realizace vzdělávacích aktivit je 31. 12. 2019

 • podporována je pouze prezenční forma vzdělávání

 • vzdělávání může v případě Vašeho zájmu a dostatečného počtu zájemců probíhat přímo ve Vašem podniku

 • v rámci projektu nelze realizovat tato školení:

  • periodická školení BOZP

  • požární ochrana

  • první pomoc

  • školení řidičů – referentů.  


zpět
Kontakt

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

tel.: +420 581 299 728
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Odkazy

PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY
PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY


Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov


Projekt BusinessPOINT
Projekt BusinessPOINT


PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE
PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE


Publikace "Významné firmy Olomouckého kraje"
Publikace "Významné firmy Olomouckého kraje"


Veletrhy a výstavy v zahraničí
Veletrhy a výstavy v zahraničí


Evropský sociální fond v ČR
Evropský sociální fond v ČR


Střední průmyslová škola Přerov
Střední průmyslová škola Přerov