Přihlásit  |  Registrace

CZ  EN

Program EXPANZE: Bezúročné úvěry pro malé a střední podnikatele


Program EXPANZE: Bezúročné úvěry pro malé a střední podnikatele12.07.2017

Malí a střední podnikatelé mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB. Na podporu MSP je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK) vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Program EXPANZE nabízí bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům působícím v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl a služby, poskytnuty na jejich investiční projekty (tj. hlavně pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Projekt musí získat spolufinancování z komerčního úvěru na alespoň 20 % způsobilých výdajů.

Podnikatelé realizující projekt v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (např. severní Morava, severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, Hodonín) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. 

„Program EXPANZE podnikatelům přináší řadu výhod. Nespornou předností oproti klasické formě podpory je například jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, tj. zisku finančních prostředků na realizovaný projekt, dlouhodobost a stabilita programu. Podnikatel se tak může spolehnout, že až zvýhodněné financování bude potřebovat, bude ho mít k dispozici,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Příjem žádostí odstartoval 1. června 2017. Formuláře jsou k dispozici zde, podrobné informace o programu včetně výzvy pak zde. Veškeré informace a dotazy jsou připraveni předat a zodpovědět pracovníci ČMZRB. Kontaktní údaje na ně jsou k nalezení zde. Seznam spolupracujících finančních institucí je uveden zde.

Žádosti se přijímají kontinuálně až do 31. 3. 2019.


zpět
Kontakt

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEROV

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

tel.: +420 581 299 728
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Odkazy

COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem
COWORKING Přerov- sdílená kancelář s internetem, tiskárnou, kávou a multi-prostorem


PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ
PUBLIKACE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KE STAŽENÍ


PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY
PŘÍRUČKA HK ČR - DATOVÉ SCHRÁNKY


Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov
Střední škola gastronomie a služeb, Šířava Přerov


Projekt BusinessPOINT
Projekt BusinessPOINT


Evropský sociální fond v ČR
Evropský sociální fond v ČR


Střední průmyslová škola Přerov
Střední průmyslová škola Přerov